Категорії розділу
Годинник
погода в Любомлі
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » надходження » нові надходження

Надходження за грудень 2016 року
12.12.2016, 13:23

За грудень 2016 року на полички Любомльської центральної районної бібліотеки потрапило 64 екземпляри книг.

 • Алай. Коли курява спаде: роман / Алай; пер. з кит. Н.А.Кірносової. - Харків: Фоліо, 2016. – 443 с. – (Карта світу).
 • Антонов-Овсеенко А. Три войны России с Украиной / Антон Антонов-Овсеенко; худож.-оформлитель Е.А.Гугалова. – Харьков: «Фолио», 2016. – 346 с.: илл.
 • Апостол: ілюстрований українськими, давньоруськими та візантійськими іконами / упоряд. О.Ю.Храмов. -  Кїв: Фенікс, 2016. – 400с.: іл., карти.
 • Бакуменко О.Д. Доброзвучна муза / О.Бакуменко. – К.: Видав. «Україна», 2016. – 560 с.
 • Батій Я.О Андрей Шептицкий / Я.Батій; худ.-оформл. Л.П. Вигровець. – Харків: «Фоліо», 2016. – 120 с.
 • Беллоу С. Герцог: роман / Сол Беллоу; пер. з англ. В.Чайковського. - Харків: Фоліо, 2016. – 411 с. – (Карта світу).
 •  Буарке ді Оланда С. Коріння Бразилії / Сержіу Буарке ді Оланда; пер. з португ. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 240 с.
 • Горліс-Горський Ю. Холодний Яр: Твори / Юрій Горліс-Горський (Ю.Ю.Лісовський); літер. – худ. Видан. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2016. – 592 с.
 • Гроссман Д. З ким би побігати: роман \ Давид Гроссман; пер. В.М.Верховня; худож. Оформл. В.М.Карасик. – Харків: Фоліо, 2016. – 348 с.- (Карта світу)
 • Грушевський М.С. Твори у 50 т. – Львів: Світ, 2002. –                               Т.47. Кн. 1 : Ювілейна грушевськіана / Упор. В.Тельвак. – 2016. – 632 с. – (Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви»)
 • Донцов Д.І. Культорологія \ Дмитро Донцов; упоряд. Ю.П.Винничук. – Харків: Бібіколектор, 2016. – 604 с.
 • Драч І.Ф. Крила: поезії 1980-1990 років / Іван Драч; упоряд. І.С.Рябчій. – Харків: Фоліо, 2016. – 415 с.
 • Драч І.Ф. Соняшник: поезії 1960-1970 років / Іван Драч; упоряд. І.С.Рябчій; передм. І.Дзюби. – Харків: Фоліо, 2016. – 414 с.
 • Енглунд П. Захват і біль битви: Перша світова у 211 епізодах \ Петер Енглунд; пер. Н.В.Третякової; худ. – оформлювач Л.П.Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 555 с. іл. 
 • Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв; худож. оформлювач Л.П.Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 362 с.    
 • Желдак Т.А. Історія чемпіонатів Європи з футболу: авториз. Пер. з рос. / Тимур Желдак; худ.-оформл. В.М.Карсик. – Харків: Фоліо, 2016. – 395.
 • Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко; пер. з італ. О.В. Сминтина, О.В.Пшоняк, І.В.Раєвська, О.О.Феденко та ін., худ. – оформл. Л.П.Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 1310 с.: іл.   
 •  Кавабата Я. Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори / Ясунарі Кавабата, пер з яп. І.Дзюба, М.Федоришина. – Харків: Фоліо, 2016. – 537. – (Б-ка нобелівських лауреатів).
 • Карась Л.С. Борис Чичибабич / Л.Карась;  худож.-оформитель В.Н.Карасик. – Харков: Фолио, 2016. – 121 с.- (Знаменитые украинци).
 • Катастрофа і тріумф історія українських Героїв / За загальною редакцією Л.Івшиної. – Вид. друге, перероблене. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2016. – 296 с.
 •  
 • Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті / Алла Киридон. –К.: Ніка-Центр, 2016. – 320 с.
 • Кокотюха А.А. Різник із Городецької: роман / Андрій Кокотюха; худож.-оформлювач Л.П.Вировець. – Харків: Бібколектор, 2016. – 250 с.: іл.
 • Короткі українські регіональні літописи / Упор. Валерій Шевчук. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 448 с.
 • Крим, який ми любимо: антологія / ідея проекту, впоряд. Передм. Тарнашинська Л.Б.; ін-т літ. Т.Г.Шевченка НАН України, Нац. Спілка письменників України. – Київ: Унів. Вид-во Пульсарн, 2016. – 600с.: іл. [20 арк. іл.]
 • Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / С.Кульчицький, Л.Якубова. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 720 с.
 • Лагетенко О.А. Феномен творчості Андрія Чебикіна: Мистецтвознавче дослідження / Ольга Лагутенко. – К.: Криниця, 2016. – 376 с.: іл. (Серія «Бібіліотека Шевченківського комітету»).
 • Лапідус Є. Шалені гроші: роман / Є.Лапідус; пер. В.С.Бойка; худож.-оформл.  А.П.Езрова. – Харків: Фоліо, 2016. – 607 с.- (Карта світу).
 • Лятошинський-Рейнгольдглієр Б. Епістолярна спадщина / упор. М.Копиця. – Київ: Муз. Україна, 2016. – 768 с.; 48 с. іл.
 • Лятошинський Б. Твори для фортепіано / Б.Лятошинський; упоряд. О. Безбородько. – К.: Муз. Україна, 2016. – 132 с.
 • Мейс, Дж. Україна: матеріалізація привидів / Упор. Наталія Дзюбенко-Мейс. – К.: ТОВ «Вид-во «Кліо», 2016. – 688 с.
 • Менабде Манана. І час ішов… / Манана Менабде; перекл. з грузинської Рауля Чілачави. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 96 с.
 • Мистецька династія Саєнків: Олександр Саєнко, Леся Майданець-Саєнко: альбом / авт. концепції, тексту та упоряд.: Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко. – К.: Дніпро, 2016. – 208 с.: іл.
 • Мрожек Славомир. Емігранти. Пішки. Портрет: П’єси / Славомир Мрожек; пер. з польськ.О.Катаєвої та С. Борщевського. – Львів: Вид-во Аннети Антоненко, 2016. – 224 с.
 • Музика ХІХ століття: Твори для камерного оркестру / Упоряд. Валерій Матюхін. – К.: Муз. Україна, 2016. – 240 с.
 • Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини, пер. І.Франка, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Л.Українки, М.Москаленка, передм. Та прим. В.А.Храновського; худож.-оформл.  В.М.Карасик. – Харків: Факт, 2016. – 442 с.
 • Наш Дімаров: статті, інтерв’ю. Спогади. Листи. Присвяти / Упор. Євдокія Дімарова. – Вид. 2-ге випр. – Київ: Фенікс, 2016. – 328 с.; іл.
 • Несбьо Ю. Поліція: роман / Ю.Несбьо; пер. з англ.. М.М.Козлової; худож.-оформл.  Д.О.Самойленко. – Харків: Фоліо, 2016. – 670 с. - (Карта світу).
 • Одішарія Гурам. У Сухумі очікується дощ. Поезії. Проза. Нотатки / Гурам Одішаря; переклад з грузинської Рауля Чічалави. – Львів: Видавн. Анетти Антоненко, 2016. – 172 с.
 • Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т.1–                      Т.1.:А-І / Євген Онацький; упор., наук. ред. передм. С.Білокінь. – Київ: Унів. Вид-во Пульсари, 2016. – 576 с.: портр.
 • Пахор Б. Важка весна: роман / Борис Пахор; пер. зі слов. О.І.Дзюби-Погребняк; худож.-оформлювач В.Карасик. – Харків: Фоліо, 2016. – 283 с. – (Карта світу).
 • Пилат Володимир. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Володимир Пилат, переробл. і  доповнене. – К.: Вид. «Україна», 2016. – 170 с.
 • Підлужна А.А. Код Володимира Дахна / А.А.Підлужна. – К.: Авіаз, 2016. – 144 с.; іл.
 • Повернення в Царгород / За загальною редакцією Л.Івшиної. – Видання 2, стереотипне. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2016. – 496 с.
 • Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 504 с.
 • Проект Україна. Австрійська Галичина / Упоряд. та передм. М.Литвина. – Харків: ЛА «Час читати», 2016. – 410 с.: іл.
 • Реза Я. Божество різанини. П’єса / Ясміна Реза; перекл.. з фран. І.Рябчія. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2016. - 96 с. – (Колекція театр.)
 • Ренд А. Чоловік, якого я купила: з ранніх творів / Айн Ренд; пер. з англ. В.Горбатька. - Харків: Фоліо, 2016. – 475 с. – (Карта світу).
 • Роздобудько І.В. Оленіада / І.В.Роздобудько. – Харків: Фоліо, 2016. – 222 с.
 • Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко; упор. Ірина Матяш. – К.: ТОВ «Вид-во «Кліо», 2016. – 496 с.
 • Станкович Є.Ф. Бабин Яр: Кадиш-реквієм для читця, солістів мішаного хору та великого симфонічного оркестру на слова Д.Павличка / Є. Станкович. – Київ: Муз. Україна, 2016. – 176 с.
 • Стеценко С.М. Війни художників: роман / Станіслав Стеценко;  худож.-оформлювач Л.П.Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 559 с.
 • Стражний О.С. Менталітет Майдану: Хроніка подій, свідчення очевидців / О.С.Стражний; нове видання. – К.: Дніпро, 2016. – 192 с.
 • 1933: «І чого ви ще живі?!»; упоряд. Тетяка Боряк. – К.: ТОВ «Кліо», 2016. – 720 с.
 • Терен В. Жити: триптих: вірші / В.Терен; нове видання. – К.: Дніпро, 2016. – 208 с.
 • Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого Луганська / За загальною редакцією Л.Івшиної. – Видання друге, перероблене. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2016. – 384 с.
 • Тракало В.Й. Колонія: роман / В.Й.Тракало; нове видання. – К.: Дніпро, 2016. – 832 с.; 1 вкл.
 • Третяк А. Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / Анна Третяк; для дітей мол. та середн. шк. віку.  – К.: Журнал «Радуга», 2016. – 240 с.; іл.
 • Фішбейн М. Пророк. Поезії та переклади / Мойсей Фішбейн. – К.: Либідь, 2016. – 304 с.
 • Цзян Жун. Вовк-тотем: роман / Цзян Жун; пер. з кит. Н.А.Кірносової; худож.-оформл. В.М.Карасик. – Харків: Фоліо, 2016. – 731 с. – (Карта світу).
 • Чемерис В.Л. Амазонка; Київ – Соловки / Валентин Чемерис; худож.-оформл. Л.П. Вигровець. – Харків: ЛА «Час читати», 2016. – 507 с.
 • Чемерис В.Л. Аравійська пустеля / Валентин Чемерис; худож.-оформл. Л.П. Вигровець. – Харків: «Фоліо», 2016. – 443 с.
 • Шейко А. Гоффредо Петрассі: Відлуння Ренесансу / Алла Шейко. – Київ: Муз. Україна, 2016. – 192 с.
 • Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. Спомини роздуми / М.Шкільник; упоряд. В.Верстюк. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 512 с.
 • Яворівський В.О. Марія з полином наприкінці століття: роман / Володимир Яворівський; худож.-оформл. Л.П. Вигровець. – Харків: «Фоліо», 2016. – 203 с.
 •  

 

Категорія: нові надходження | Додав: бібліотекар
Переглядів: 552 | Завантажень: 0
Форма входу
Пошук
Анонси подій

календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
календар
Друзі сайту


Солодуха Микола Степанович © 2018